Likes Status
WASEEM Статусы Like to Status
28 Dec 2017 - 23:34
* WASEEM DS (08:06:49)
WASEEM
32, In Ur Hearts
Kahin par "Dua" ka Ek Lafz bhi Asar kar jaata hai,
"Aur" kahin "Barso" ki Ibadat bhi haar jaati hai ...
15 Jan 2018 - 13:57 * Geopak Mobi DS
30 Dec 2017 - 10:35 * GeoBot *
Geo Bot - Assistant
29 Dec 2017 - 12:58 * Ali DS
Ali
28 Dec 2017 - 23:37 * REHAN DS
Rehmatullah
28 Dec 2017 - 23:35 * HAPPY DS
Back
Online: 1 & 45